Kilde: "Lillestrøms historie" Harald Hals.

Tilbake til "Flommer på Volla"

Last modified: Aug 07 2002. PK (www.eluvio.net)