Fra Volla 1934. Foto: Einar Kristiansen.

Noen som kjenner seg igjen? Neppe. 
Dette er Elvegata. Badeveien inn til Nebbursvollen bad starter i dag rett til venstre 
for hus nr. 2 fra høyre. De to husene til høyre i bildet ligger der fortsatt. Den gamle 
flomvollen, som ble bygget av tyskerne i 1942, går i dag mellom disse to husene.

Tilbake til "Flommer på Volla"

Last modified: Aug 07 2002. PK (www.eluvio.net)