Bilder fra Volla++ juni 1995. Foto: Pål Kristiansen

Skedsmo kommunes melding til befolkningen sier at vannet vil gå opp til kote 107,5 m.o.h. 
Da vil vannet stå opp til den svarte linjen på bildet.

Fartsgrensen er allerede satt opp i gata.

Sandsekkvoll nr. 1. Forsvaret sikrer LFK. Heldige er de beboerne som havner innenfor. 
Noen forsøker å bestikke soldatene til å bygge vollen rundt sitt eget hus. Bildet er fra Romeriksgata.

Sandsekkvoll nr.2.

Sandsekkvoll nr. 3.

Kjellergata. Ca. 2.000.000 sandsekker er klare for bruk i Lillestrøm. 
Samme huset som bilde nr. 4 fra 1967.

Kjellergata igjen. 6 km sandsekkvoll gjennom Lillestrøms gater. Synd på de som er utenfor.

Kjellergata ved krysset til Nittedalsgata. Samme stedet som bilde nr. 5 fra 1966 .

Kjellergata. Huset til høyre i bildet ligger der som huset til venstre i bilde nr. 3 fra 1910 lå og er 
nabo til huset i bilde nr. 11 fra 1967.

Strandpromenaden. Folk har funnet fram båtene (som ble kjøpt i 66 og flittig benyttet også i 67).

Strandpromenaden.

Strandpromenaden igjen. Stort mer vann enn dette ble det ikke (denne gangen).

Lillestrøm stasjon. Her ventes mye vann.

Bingsfoss. 4200 m3/sek. Alt skal ut i Øyeren. Øyerens nedbørsfelt er ca. 41.000 km2, 
dvs. en 1/8 av Norge. Når Øyeren stiger er det bare enkelte steder i Fetsund som er mer utsatt enn Lillestrøm.

Tilbake til "Flommer på Volla"

Last modified: Aug 07 2002. PK (www.eluvio.net)