Flommer i Lillestrøm

I boka FLOMMEN av Tore Andresen, Ole Kristen Harborg og Erik Jakobsen kan man lese følgende. "Flom er ikke noe uvanlig i Lillestrøm. Flommerkene står som årringer i stedets historie. Siden de første bolighusene ble bygd for omlag 150 år siden, har vannet gått opp i bebyggelsen 15 ganger. Det skulle bli hvert tiende år i gjennomsnitt. Hadde det ikke vært for flommen og fotball-laget, hadde ingen hørt om Lillestrøm."

Lokalavisa "Akershus" ga følgende skildring av flommen i 1910. "I gaterne - de tørre - myldret der av søndagsklædte mennesker og robaater var i uavbrutt aktivitet hele dagen for at føre de mest interesserte omkring i vanngaterne på Volla." Og 'interesserte' var det mange av. En søndag mens vannet stod på det høyeste, kom det over 12.000 tilreisende for å se på ødeleggelsene. Den gang var det tre ganger den lokale folkemengden, og 85 år senere ville det betydd publikumsrekord på Åråsen.

NVE bruker målestasjonen ved Mørkfoss for å måle vannstand i Øyeren. Lillestrøm har i prinsippet Øyerens vannstand, men i den andre enden av Øyeren. Vind og strøm gjør at denne ikke er helt lik. F.eks i 1966 viste målestasjonen ved Mørkfoss 9.08 og i 1967 10.07, altså 99cm forskjell. I Lillestrøm brukes gjerne høyde over havet. I 1966 målte vi på husveggen hjemme 105.90 m.o.h og i 1967 106.68, altså bare 78cm forskjell.

Ifølge NOU nr. 16 1996 regner NVE idag med at  de første skader oppstår i Lillestrøm / Fetsund-områdene når vannstanden overstiger ca. kote 103.5, eller ca. 7.0 på vannmerket ved Mørkfoss. For å forhindre at flomtoppen blir høyere enn dette har Øyerens utløp blitt utvidet flere ganger. Siden de første utvidelsene i 1860-årene har dette likevel skjedd ca. 50 ganger.

Under følger vannstander og bilder fra noen av de store flommene i Lillestrøm. Dette viser muligens hvorfor vi som bor på Volla har et noe spesielt forhold til flom. Tabellen gir Øyerens vannstand ved Mørkfoss.

 
År Bilder Vannstand Kommentar
1789    15,0 "Storofsen" (ca)
1850   10,2 (ca)
1851   9,6 (ca)
1852   10,2 (ca)
1853   11,0 (ca)
1859   10,15 (ca)
1860 1860 12,6 (ca)
1863   9,15 (ca)
1867   8,95 (ca)
1890 1890 8,8 (ca)
1895   8,9 (ca)
1910 1910 9,29 Dato: 27/5 
1916   9,08 Dato: 16/5 
1927 1927 9,36 Dato: 7/7 
1934 1934 9,17 Dato: 14/5
1966 1966 9,08 Dato: 26/5 
1967 1967 10,07 Dato: 6/6
1995 1995 7,85 Dato: 11/6 
????      

Last modified: Aug 07 2002. PK (www.eluvio.net)